​Cysylltiad-Gwasanaeth Casglu Am Ddim

Rhoddion

Oherwydd y galw cynyddol bellach rydym yn falch o agor ein gwasanaeth casglu ymhellach o DDYDD LLUN I DDYDD GWENER bob wythnos 

Ewch i'n ffurflen cysylltu â ni ar ben y dudalen neu, ffoniwch ni (01267) 225995 neu galwch i mewn i'r ystafell arddangos i holi am y gwasanaeth hwn.

I gyfyngu cyswllt ac amser yn eich eiddo er mwyn eich diogelwch chi a'n tîm casglu; dim ond o'r tu allan i ddrws ffrynt eich tŷ/eiddo/adeilad yr ydym yn casglu eitemau. Os yw'r tywydd yn mynd i fod yn broblem gallwn gasglu eitemau y tu mewn i'ch drws ffrynt / cefn / garej.

Os oes eitemau trwm i fyny'r grisiau neu mewn ystafell benodol ac na allwch eu cael i lawr y grisiau neu'n agos at y drws ffrynt, byddwn yn hapus i ddod â nhw i lawr/cael gwared â nhw yn amodol ar y protocolau diogelwch priodol. Bydd yn rhaid dod ag unrhyw eitemau llai, ysgafn i'r drws ffrynt i ni; eto i gyfyngu ar amser yn yr eiddo er eich diogelwch chi yn ogystal â'n diogelwch ni.

  • Bydd y gwasanaeth hwn ar gyfer Caerfyrddin a radiws o 10 milltir yn unig (er enghraifft Sanclêr, Pontiets, Glanyfferi, Llanddarog, Nantgaredig, Pontyberem ac yn y blaen.) Byddwn yn asesu pob dosbarthiad a lleoliad fesul achos yn ôl ein disgresiwn. ​

  • Os na all yr eitemau a roddwyd ffitio trwy'r drws o'ch dewis mewn 1 darn yna ni fydd yn gallu casglu, felly mesurwch i sicrhau y gall fynd drwy'r drws yn hawdd cyn archebu.​

  • Rhaid mynnu'n gryf fod gennym luniau o'ch eitemau yn ogystal ag unrhyw labeli tân os oes angen CYN y gellir trefnu unrhyw beth, rhaid anfon y lluniau hyn at ein negesydd Facebook neu drwy e-bost.​

  • ** DYNA YN Y pen draw YW PENDERFYNIAD TERFYNOL Y GYRRWR/TÎM CASGLU P'un ai CASGLU'R EITEM(AU) SY'N CAEL EI CHWESTIYNAU A'I BEIDIO A MAENT YN CADW'R HAWL I WRTHOD UNRHYW EITEMAU SY'N EI BARNU YN ANaddas. **​

  • Os yw'r eitemau sydd i'w rhoi yn cael eu gadael y tu allan i'r eiddo a'u bod yn cael eu difrodi gan y tywydd, ni fyddant yn cael eu casglu.​

RHAID I'R TELERAU AC AMODAU HYN GAEL EU DARLLEN, EU DEALL A CHYTUNO CYN Y BYDDWN YN TREFNU CASGLIAD.