CYSYLLTWCH Â NI AR

01267 225995

Neu llenwch ein ffurflen isod

Os ydych chi'n drethdalwr yn y DU ac yn rhoi rhodd i ni, gallwn hawlio

25% yn ychwanegol yn ôl gan Lywodraeth y DU heb DIM cost i chi,

Ffurflen Cyswllt

Gadewch eich neges a byddwn yn cysylltu â chi yn fuan.  

Os ydych chi'n rhoi eitemau a chi pa ddefnydd i'w codi  anfonwch luniau o'ch eitemau a'r label tân hefyd.

 

Pob eitem sydd â chlustogwaith arnyn nhw, rhaid bod ganddyn nhw label tân  yn ôl y gyfraith.  

 

Ni fyddwn yn prosesu'ch e-bost heb hyn .