CYSYLLTU Â NI AR - 01267 225995 Neu llenwch ein ffurflen isod

Os ydych yn drethdalwr yn y DU ac yn cyfrannu i ni, gallwn wneud cais

25% ychwanegol yn ôl gan Lywodraeth y DU heb DIM cost i chi, 

Gadewch eich neges a byddwn yn cysylltu â chi yn fuan. 

Os ydych chi'n rhoi eitemau a chi pa ddefnydd i'w casglu anfonwch luniau o'ch eitemau a'r label tân hefyd.

Pob eitem gyda chlustogwaith arnynt, rhaid iddynt gael label tân yn ôl y gyfraith. 

Ni fyddwn yn prosesu eich e-bost heb hwn .

Os ydych yn rhoi eitemau a chi pa ddefnydd i'w codi 

anfonwch luniau o'ch eitemau a'r label tân hefyd.

Ni fyddwn yn prosesu eich e-bost heb hyn.

Sylwch fod y gwasanaeth casglu ar gyfer eitemau mawr yn unig.