A YDYCH CHI WEDI EITEMAU TY UNRHYW UN?

PAM NAD YDYNT YN RHANNU EU DODREFN XCEL?

Donate Furniture
Free Collection

Oes gennych chi eitemau fel peiriant golchi neu soffa rydych chi'n eu disodli, ond a ydych chi'n meddwl bod y rhai presennol yn rhy dda i'w taflu?

 

Ystyriwch eu rhoi i ni fel y gall rhywun arall eu hailddefnyddio.

 

Mae gennym ddodrefn ac ystafell arddangos drydanol cost isel sy'n agored i bawb. Rydym hefyd yn cefnogi pobl yn ein cymuned leol mewn partneriaeth ag asiantaethau amrywiol.

 

Gwirir pob rhodd wrth gyrraedd.

 

Rydym yn gwasanaethu eitemau trydanol.

 

Ein nod yw i'n holl eitemau fod o ansawdd da ac mewn cyflwr da.

 

Gwybodaeth am gymorth rhodd

Os ydych chi'n drethdalwr yn y DU ac yn rhoi rhodd i ni, gallwn hawlio

25% yn ychwanegol yn ôl gan Lywodraeth y DU heb DIM cost i chi,