Gobeithio y cawn well lwc eleni am helpu mwy o deuluoedd ac ailgylchu mwy o ddodrefn i gadw ein lefelau carbon i lawr