Ystafell y sioe

Second Hand Furniture for Sale

Beth am alw heibio i'r ystafell arddangos i bori. Mae gennym ystod eang o eitemau mewn stoc. Mae eitemau da yn symud yn gyflym felly os ydych chi'n chwilio am rywbeth yn benodol, mae'n well cael y wybodaeth ddiweddaraf ar ein Tudalen Facebook ...
 

Rydym wedi bod yn brysur yn gwneud newidiadau i gadw at ganllawiau'r Llywodraeth.
Darllenwch ein datganiad am y newidiadau hyn:

Facebook yw'r ffordd orau o gadw mewn cysylltiad â ni. Rydym yn diweddaru ein tudalen yn gyson gyda lluniau o'n stoc gyfredol.

 

Os ydych chi'n gweld rhywbeth yr ydych chi'n ei hoffi ar ein tudalen, y peth gorau i'w wneud yw gwirio'r eitemau '  argaeledd  trwy ganu'r  ystafell arddangos yn uniongyrchol ar:  01267 225995

(Dim ond am hyd at 24 awr y gallwn ni archebu eitemau.)

RHAI O'N SNAPS DIWEDDARAF

GALLWN CYFLWYNO

Mae gan Xcel Furniture ei wasanaeth dosbarthu ei hun. Mae'r cyfraddau dosbarthu yn cychwyn o £ 10, a gallwn eu dosbarthu i'r mwyafrif o gyfeiriadau Sir Gaerfyrddin.

Cliciwch ar y ddolen isod i gael telerau ac amodau llawn .

Van, delivery, free collection