Croeso

i Xcel Furniture!

Mae Xcel Furniture yn ganolfan ailgylchu dodrefn di-elw yn Nhre Ioan, Caerfyrddin. Rydym yn casglu, ailgylchu a gwerthu dodrefn ail-law a nwyddau gwyn.

Mae'r holl elw o Xcel Furniture yn mynd tuag at Brosiect Xcel. Fel rhan o Brosiect Xcel rydym yn rhoi rhai eitemau o ddodrefn i bobl leol  pobl sy’n profi argyfwng. 

Site Map_1.jpg

Mae gennym fynedfa NEWYDD. 
Cyfarwyddiadau: Dilynwch y B4312 heibio mynedfa Xcel Bowl a
cymerwch y chwith nesaf i gefn ein gwefan.
 

Flood Appeal

Bu Xcel Furniture yn gweithio gyda Chyngor Sir Caerfyrddin pan achosodd y stormydd ofnadwy a gawsom y llifogydd mewn rhai cartrefi yn Sir Gaerfyrddin ym mis Hydref 2018.

Roedd Xcel yn gyfrifol am roi a chymryd dodrefn a nwyddau gwyn i'r dioddefwyr.