Croeso

i Xcel Furniture!

Mae Xcel Furniture yn ganolfan ailgylchu dodrefn dielw yn Johnstown, Caerfyrddin. Rydym yn casglu, ailgylchu a gwerthu dodrefn ail law a nwyddau gwyn.

Mae'r holl elw o Xcel Furniture yn mynd tuag at Brosiect Xcel. Fel rhan o Brosiect Xcel rydyn ni'n rhoi rhai eitemau o ddodrefn i rai lleol  pobl sy'n profi argyfwng. 

Site Map_1.jpg

Mae gennym fynedfa NEWYDD. 
Cyfarwyddiadau: Dilynwch y B4312 heibio mynedfa Xcel Bowl a
cymerwch y chwith nesaf i gefn ein gwefan.
 

Gweithiodd dodrefn Xcel gyda chyngor Sir Gaerfyrddin pan orlifodd y stormydd ofnadwy a gawsom a oedd yn gorlifo rhai cartrefi yn Sir Gaerfyrddin ym mis Hydref 2018.

Roedd Xcel yn gyfrifol am roi a chymryd dodrefn a da gwyn i'r dioddefwyr.

Flood Appeal